HVR_header_ny.jpg   

Billebjer

Billebjer är ett gammalt stenbrott på Romeleåsens yttersta spets i nordväst, strax söder om Rögle dammar och cirka en mil öster om Lunds stad. I stenbrottet bröts tidigare röd gnejs och granit, stenbrytningen upphörde 1946 och det planterades lövskog i omgivningarna. Uppe på höjden har man utsikt över Lundaslätten och redan på 1800-talet var berget ett omtyckt utflyktsmål för Lundaborna. Det vattenfyllda stenbrottet är idag populärt bland både badare och dykare. Billebjer blev naturreservat år 1994 och är dessutom ett Natura 2000-område främst på grund av en intressant flora (Lunds kommun 2015b).

Stenbrottet ligger inom Höje å avrinningsområde men har enbart kontakt med resten av vattnet i avrinningsområdet via grundvattnet. Eftersom vattenutbytet är långsamt ökar troligen halterna av näringsämnen i vattnet och trots att det mesta vattnet är grundvatten är sikten dålig f f a under sommar halvåret.