HVR_header_ny.jpg   

Dagvattengruppen - minnesanteckningar

 

2017

Från och med 2017 har Dagvattengruppen och Beredningsgruppen gemensamma möten. Anteckningarna finns här.

2016

2016-10-17

2016-08-29

2016-06-21

2016-04-11

2016-02-01

2015

2015-12-14

2015-10-12

2015-08-24

2015-04-13

2015-01-28

2014

2014-01-27

2014-04-14

2014-08-28

2014-10-13

2014-12-11

2013

2013-02-22

2013-04-29

2013-05-24

2013-09-03

2013-10-14

2013-11-25

Jonsgaard.JPG