HVR_header_III.jpg

Höje å åtgärdsprogram

Här finns rapporter producerade inom Höje å åtgärdsprogram

Utfiskning av damm H58 på Ladugårdsmarken norr om Lund

Häckebergasjön - Rapport från provfiske med bottengarn