HVR_header_III.jpg

Rapporter om Höjeåprojektet

 

2016

Hushållningssällskapets utvärdering av hela Höjeåprojektet

2015

Höjeåprojektet II etapp 3: Slutrapport

2014

Undersökningar av fisk och bottenfauna i den återmeandrade sträckan vid Trolleberg 2014

2013

Höjeåprojektet II etapp 2: Slutrapport

Rekreation - uppföljning av genomförda åtgärder 2013

Inventering av fåglar 2013

Inventering av vattenväxter 2013

Inventering av bottendjur 2013

Biogasutredning 2013

2012

Undersökningar av fisk och bottenfauna i den återmeandrade sträckan vid Trolleberg 2012

Mark- och Miljödomstolens dom beträffande anläggning av en våtmark nära en fastighetsgräns

2011

Höjeåprojektet II etapp 3: Målsättningsplan

2010

Höjeåprojektet II eatpp 1: Slutrapport: Höjeåstråket - natur och friluftsliv i Höje å dalgång

2009

Höjeåproject: Accessibility, Restoration and the Potential for Participatory Action Research. 2009. Studentrapport

2008

Höjeåprojektet II etapp 2 Handlingsprogram 2008

2007

Höje å landskapsvårdsplan 2007

2006

Höjeåprojektet II: Samarbetsavatal

2004

Höjeåprojektet I etapp 1-3 slutrapport 2004

Höjeåprojektet I etapp 1-3 projektkatalog 2004

Höjeåprojektet broschyr

Näringsämnesreduktion i nyanlagda dammar 2004:3

2000

WETLANDS IN AGRICULTURAL AREAS - Complementary measures to reduce nutrient transport to inland and coastal waters - EU Life-project report

WETLANDS IN AGRICULTURAL AREAS - Complementary measures to reduce nutrient transport to inland and coastal waters - EU Life project summary

1990

Höje å landskapsvårdsplan 1990 Del I

Höje å landskapsvårdsplan 1990 Del II

Höje å landskapsvårdsplan 1990 Kartbilagor

 

Våtmark vid Borgeby