HVR_header_ny.jpg   

Kontaktuppgifter m m

 

Vattenrådets kansli är förlagt till Park- och Naturkontoret på Tekniska förvaltningen i Lunds kommun.

Till kansliet kan du vända dig om du har frågor, vill ha mer information, om du som markägare eller arrendator har problem med din befintliga damm/våtmark eller om du är intresserad av att genomföra någon form av vattenvårdsåtgärder.

Kontaktperson är Anna Olsson.

Telefon: 046-359 52 51, växel 046-359 50 00

E-post: Anna.Olsson2@lund.se

Adress:

Höje å vattenråd

Tekniska förvaltningen

Box 41

221 00 Lund

Organisationsnummer: 845003-2894

Kundnummer Jordbruksverket: M17033

Bankgiro: 991-1355 (Lunds kommun)

Fakturaadress:

Höje å vattenråd, Lunds kommun

TF998000

Box 5

221 00 Lund

 

 

Lunnarpsdammarna