HVR_header_ny.jpg   

Årsrapporter mm från recipientkontrollen

 

Årsrapporter

Årsrapport för 2017

Årsrapport för 2016

Årsrapport för 2015

Årsrapport för 2014

Årsrapport för 2013

Årsrapport för 2012

Årsrapport för 2011

Årsrapport för 2010

Årsrapport för 2009

Årsrapport för 2008

Årsrapport för 2007

Årsrapport för 2006

Årsrapport för 2005

Årsrapport för 2004

Årsrapport för 2003

Årsrapport för 2002

Årsrapport för 2001

Årsrapport för 2000

Årsrapport för 1999

Årsrapport för 1998

Årsrapport för 1997

Årsrapport för 1996

Årsrapport för 1995

Årsrapport för 1994

Årsrapport för 1993

Årsrapport för 1992

Årsrapport för 1991

Årsrapport för 1990

Årsrapport för 1989

Årsrapport för 1988

Årsrapport för 1987

Årsrapport för 1986

Årsrapport för 1982-1985      Kommentarer till 1985

Årsrapport för 1984

Årsrapport för 1983

Årsrapport för 1982

Årsrapport för 1978-1981

Övrigt

2002 - Funderingar kring nytt kontrollprogram - Lars Collvin, Länsstyrelsen