HVR_header_ny.jpg   

Rögle dammar

Området runt Rögle dammar är en del av Skrylle naturreservat som bl a är känt för möjligheter till rikt friluftsliv. För att få vatten till Lund stad började man 1870 gräva dammarna som har en sammanlagd yta på ca 15 ha. Grävningen utfördes för hand med spadar, kärror och häst med vagn. Det tog fyra år att gräva damm 1-2 och 4-5. Damm 3 kom inte till förrän 1902 vilket berodde på att markägaren ville ha marken för att få hö till sina djur. Dammarna ligger ca sju meter över Lunds gamla vattentorns nivå och vattnet kunde därför ledas i en kulvert med självtryck till vattentornet. Vatten togs från dammarna fram till och med 1978 och när Linero byggdes ut förstördes vattenkulverten från Arendala in till staden (Lunds kommun 2015a).

Idag är Rögle dammar är ett lättillgängligt och familjevänligt sportfiskeområde. Dammarna hyser regnbåge (Onychoryncus mykiss), öring (Salmo trutta), gädda (Esox lucius), abborre (Perca fluviatilis), mört (Rutilus rutilus), braxen (Abramis brama) och karp (Cyprinus carpio). Fisket är varierande och passar för såväl nybörjare som erfarna specimenfiskare (Skrylle 2015).  Bland sportfiskare som fiskar riktat efter stora fiskar av specifika arter är Rögle dammar känt för att tidigare tillsammans med Bysjön, också i Lunds kommun, ha det svenska sportfiskerekordet för brax på 7 960 gram (Sportfiskarna 2015). Sedan juni 2015 är Rögle dammar ensamma om det nya sportfiskerekordet för brax på 8 340 gram (Sportfiskarna 2015). Det finns även stora mörtar och abborrar i dammarna