HVR_header_ny.jpg   

Temadagar

 

Höje å vattenråd brukar ordna en till två temadagar om vatten per år, ofta i samband med årsstämman på våren.

2012-09-11 Ordnades en temadag om dikningsföretag, rensing och den bakomliggande lagstiftningen

Beträffande miljöanpassad rensning har vattenrådet drivit ett s k LOVA-projekt tillsammans med Höjeåns vattenavledningsföretag av år 1897. LOVA-bidraget finansierade halva kostnaden för inköp av en klippskopa medan dikningsföretaget stod för andra halvan av kostnaden.

 

- Jonas Johansson, samordnare för Höjeå vattenråd, hade en kort introduktion

- Emil Sällvik, ordförande i Höjeåns vattenavledningsföretag av år 1897, berättade om sina erfarenheter av rensning/underhåll   

- Johan Krook, Ekologgruppen, berättade om livet i vattendragen och vilka effekter som ovarsamma rensningar kan medföra

-Therese Eklund, Länsstyrelsen i Skåne län, berättade om lagstiftning och om Länsstyrelsens roll när det gäller dikesrensning/underhåll.

 

Därefter gjordes en fältvandring längs en sträcka av Höje å där rensning, lagstiftning, erosion biologi m m diskuteras. Det var även demonstration av den inköpta klippskopan. Ca 30 personer, representanter för dikningsföretag, tjänstemän, markägare och politiker deltog i temadagen.

Här hittar du power-point presentationerna från dagen:

Jonas Johansson, Höje å vattenråd

Therese Eklund, Länsstyrelsen

Johan Krook, Ekologgruppen

Övrigt

Länk till Länsstyrelsens sidor om dikningsföretag

 

Diskussioner vid ån.jpg

Klippskopa.jpg