HVR_header_ny.jpg   

Upphandling av konsult för genomförandet av Höje å åtgärdsprogram etapp 2 (2019-2021)

Nedan finns alla handlingar till upphandling av konsult för genomförandet av Höje å åtgärdsprogram etapp 2 (2019-2021).

Anbud skickas per post till:

Höje å vattenråd

Tekniska förvaltningen

Box 41

221 00 Lund

Sista dag för lämnande av anbud: 2018-09-14

Frågor under anbudstiden ställs till: Jonas.Johansson@lund.se  (under semestertid, början av juli till mitten av augusti, kan svar på frågor ta längre tid än normalt.

Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar:

-        Förfrågningsunderlag daterat 2018-06-18

-        Bilaga 1: Excelfil för ifyllande av kompetens och erfarenhet.

-        Bilaga 2: Samarbetsavtal beträffande Höje å åtgärdsprogram 2015-2021

-        Bilaga 3: Höje å åtgärdsprogram 2019-2021

-        Bilaga 4: Höje å fiskevårdsplan 2000

-        Bilaga 5: Höje å - Landskapsvårdsplan 2007

-        Bilaga 6: Höje å – Inventering av vandringshinder 2013

-        Bilaga 7: Avtalsmall för åtgärdsarbete i Höje å

-        Bilaga 8: Utredning om beräkning av markersättning