HVR_header_III.jpg

Vattendomar med koppling till Höje å

Anläggningens namn Kategori (kvarn, bro, vattenavledning, uttag grundvatten, uttag ytvatten (jordbruksbevattning), grundvatten (energi), övrigt)
Alberta kvarn Kvarn
Amcor Felxibles Lund AB Övrigt
Avledande av vatten ur Fjeliebäcken Vattenavledning
Bjärred 13:1 och 12:2, grundvattentäkt för energiutvinning Grundvatten
Bro för vägen Genarp-Björnstorp över Höje å Bro
Bro över Höje å för allmänna vägen mellan Malmö och Landskrona Bro
Bro över Höjeån söder om Gödeslöv Bro
Bro över Höjeån vid Höjebromölla Bro
Bro över Höjeån vid Kyrkheddinge Bro
Färgarens vattentäkt, Lund Uttag grv
Genarps kommun, grundvattentäkt Uttag grv
Gångbro över Höje å vid Lomma kryka Bro
Habo dammar Övrigt
Hvilans trädgårdsskola, jordbruksbevattning Uttag ytvatten
Häckebergasjön, bro vid sjöns utloppp i Höje å m m Bro
Höje å, anstånd med omläggande av åns fåra i samband med utbyggnad av reningsverk vid Källby Övrigt
Höje å, bro vid Kyrkheddinge Bro
Höje å, bro väster om Lund vid Värpinge Bro
Höje å, utsläpp av avloppsvatten från Lunds stad Övrigt
Höje ås mynning i Öresund (Lommabukten) provisorisk småbåtshamn Övrigt
Höje ås mynning i Öresund (Lommabukten) tillstånd att bibehålla småbåtshamn Övrigt
Höjeå, vattenbortledning för jordbruksbevattning inom Gödelöv 4:1 Uttag ytvatten
Höjeå, vattenbortledning för jordbruksbevattning inom Äspet 1:26 Uttag ytvatten
Höjeån, bro nordost Esarps kyrka Bro
Höjeån, bro söder om Bjällerups Kyrka Bro
Höjeån, bro vid Prästberga Bro
Höjeån, bro vid Trolleberg Bro
Höjeån, kulvert vid Kyrkheddinge Övrigt
Höjeån, utsläpp av avloppsvatten med Källby i Lunds stad Övrigt
Höjeån, ändring av bro i Lomma köping Bro
Interroc AB:s grundvattentäkt i Lomma Uttag grundvatten
Kornheddinge kvarn Kvarn
Källbymölla vattentäkt Uttag grundvatten
L:a Bjällerup 11:3, grundvattentäkt för jordbruksbevattning Uttag grundvatten
Life Assays AB Övrigt
Lomma 33:1 Övrigt
Lomma hamn Övrigt
Lomma vattentäkt Uttag grundvatten
Lomma Vinstorp 30:2 och 40:1, bortledande av grundvatten för värmeutvinning Grundvatten energi
Lomma, tillstånd att bibehålla provisorisk småbåtshamn i Höje ås mynning Övrigt
Lund Nöbbelöv 6:1, 6:3, 6:4 och 12:1 bortledning av grundvatten för byggande av en planfri korsning mellan jvg och Nöbbelövs kyrkoväg Uttag grundvatten
Lund vattentäkt Uttag grundvatten
Lundaortens mejeriförenings vattentäkt Uttag grundvatten
Lunds kommun, grundvattentäkt inom Värpinge 13:12 och 13:14 för geotermianläggning Grundvatten energi
MIP Technologies AB Övrigt
Ny svängbro över Höjeån i Lomma municipalsamhälle Bro
Omledning av Höje å Övrigt
Smedjebacken-Höjebromölla avloppsföretag av år 1947 i Lunds stad Vattenavledning
Stenkrossen, Lund, vattentäkt Uttag grundvatten
Synthelec AB Övrigt
Torrläggning av mark genom upprensning och uppgrävning av Höje å i Esarp socken  Vattenavledning
Vattenavledning, "Höjeåns uppgrävning av år 1939" i Esarps, Gödelövs och Genarps socken Vattenavledning
Våtmark och dammsjö i Nöbbelövs mosse Övrigt
Ytvattentäkt i Höje å inom Gödelöv 6:1 för jordbruksbevattning Uttag ytvatten
Åkerlund & Rausing Sweden AB Övrigt
Önneslöv 38:3, 38:4, 42:1 och 44:1 Övrigt