HVR_header_ny.jpg   

Vattenföring

 

Vattenföringen i Höje å varierar normalt mellan ca 0,3 och 10 kubikmeter vatten per sekund.

Det högsta flödet som uppmätts vid mätstationen vid Trolleberg under åren 1973-2015 var i juli 2007 då flödet var 25,8 kbm/s (25 800m l/s). I november 1983 var flödet väldigt lågt, ca 100 l/s.

Excelfil med vattenföring vid Trolleberg 1973-2015 finns här.

Uppdaterad information om vattenföring finns på:

SMHIs vattenweb

SMHI vattenföring Trolleberg  (zooma in på till Höje å och klicka på pricken vid Trolleberg)

 

Kaellby_moella_20110121.jpg

Höje å översvämmar ådalen vid Källby mölla söder om Lund i januari 2011. Vid detta tillfälle är vattenflödet ca 20 kbm/s.

Foto: Peter Johnsen

 

Höje å - vattenföring

Medel

vattenföring

(m3/s)

Lägsta vatten- föring (m3/s)

Högsta vatten- föring (m3/s)

Skillnad (ggr)

Höje å - Mynningen vid Lomma

2,5

0,24

*

33,3

**

141

Höje å - Trolleberg (Lund)

2,1

0,22

*

22,2

**

103

Önnerupsbäcken - Vid mynningen i Höje å

0,3

0,01

***

7,5

****

609

*2015-10-23; ** 2007-07-07; ***2012-09-26; ****2007-07-06

Källa: SMHI vattenwebb