HVR_header_III.jpg

Välkommen!

 

Välkommen till Höje å vattenråd. Här hittar du mycket information om Höje å och om vattenrådet.

VattenAtlas

VattenAtlas innehåller det mesta av vattenrelaterad information som berör Höje å.

Klicka på bilden nedan  för att komma till  VattenAtlas.

VSPU_Hoeje_aa-2.jpg

Göra examensarbete?!

Det finns alltid intressanta och tillämpade frågeställningar med koppling till Höje å att göra examensarbete om.

Höjeåprojektet är avslutat

Extern utvärdering av hela Höjeåprojektet

Höjeåprojektet II etapp 3: Slutrapport

Hproj_II_etapp_3_Slutrapport.jpg         Hproj_utvaerdering_bild.JPG

       

SENASTE UPPDATERINGAR

2018-09-25: Häckebergasjön - Reduktionsfiske 2018

2018-09-24: Gullåkra mosse: Utredning om möjligheterna till fördröjning av dagvatten i Gullåkra mosse

2018-06-14: Åtgärdsplan för Vallkärrabäcken (studentprojekt)

2018-06-11: Recipientkontroll 2018 t o m maj

2018-05-31: Årsrapport recipientkontroll 2017

2018-05-31: Recipientkontroll 2018 t o m mars

2018-01-11: Ålgräs i Öresund: Rapport från 2017 års undersökningar

2018-01-10: Protokoll från styrelsen och Berednings/ Dagvattengruppen

2017-11-25: Häckebergasjön - Rapport från provfiske med bottengarn

2017-10-31: Helhetsperspektiv Höje å: Alla rapporter publicerade

2017-10-16: Utfiskning av damm på Ladugårdsmarken - Rapport

Se bilder på Höje å, dammar och våtmarker

Djungel_Hoeje_aa_Kaellby.jpg

lomma.gif      Lund      staffanstorp.png      svedala_logoCMYK.png

VA-syd_logo.png