HVR_header_ny.jpg   

Välkommen!

 

Välkommen till Höje å vattenråd. Här hittar du mycket information om Höje å och om vattenrådet.

VattenAtlas

VattenAtlas är en öppen karttjänst som innehåller massor av vattenrelaterad information som berör Höje å.

Klicka på kartan nedan  för att komma till  VattenAtlas.

VSPU_Hoeje_aa-2.jpg

Göra examensarbete?!

Det finns alltid intressanta och tillämpade frågeställningar med koppling till Höje å att göra examensarbete om.

Höjeåprojektet

Höjeåprojektet var Sveriges första storskaliga våtmarksprojekt och betraktas idag som en förebild för det svenska våtmarksarbetet

Extern utvärdering av hela Höjeåprojektet

Höjeåprojektet II etapp 3: Slutrapport

Rapporter från Höjeåprojektet

Hproj_II_etapp_3_Slutrapport.jpg              Hproj_utvaerdering_bild.JPG

       

SENASTE UPPDATERINGAR

2019-11-18: Häckeberga reduktionsfiske slutrapport

2019-11-18: Protokoll AU tre möte

2019-11-18: Protokoll BG/DG 2019-10-08

2019-10-09: Protokoll BG/DG

2019-10-09: Protokoll styrelsemöte och årsstämma

2019-06-05: Årsrapport recipientkontroll 2018 

2019-05-17: Protokoll styrelsen 2019-02-12

2019-01-15: Recipientkontroll 2018: Resultat från hela året

2019-01-24: Ålgräsundersökningar i Lommabukten 2018

2019-01-15: Recipientkontroll 2018: Resultat från hela året

2018-12-13: Protokoll BG/DG 2018-12-03

2018-12-04: Protokoll styrelsen 2018-11-13

2018-11-01: Fler rapporter från Höje å åtgärdsprogram

Bilder på Höje å, dammar och våtmarker

Djungel_Hoeje_aa_Kaellby.jpg

Vattenrådets finansiärer:

logga-Lomma.png     qpm2vHLn_400x400.jpg        Staffanstorp-2014.png        svedala-logo.png     

VA-syd_logo.png

Många av de åtgärder som genomförs av Höje å vattenråd finansieras med stöd av:

EU-flaggaEuropeiskajordbruksfondenfaerg-4.JPG          LOVA_logga_hav_lst-5.png