HVR_header_III.jpg

Välkommen!

 

Välkommen till Höje å vattenråd. Här hittar du mycket information om Höje å och om vattenrådet.

VattenAtlas

VattenAtlas innehåller det mesta av vattenrelaterad information som berör Höje å.

Klicka på bilden nedan  för att komma till  VattenAtlas.

VSPU_Hoeje_aa-2.jpg

Göra examensarbete?!

Det finns alltid intressanta och tillämpade frågeställningar med koppling till Höje å att göra examensarbete om.

Höjeåprojektet är avslutat

Extern utvärdering av hela Höjeåprojektet

Höjeåprojektet II etapp 3: Slutrapport

Hproj_II_etapp_3_Slutrapport.jpg         Hproj_utvaerdering_bild.JPG

       

SENASTE UPPDATERINGAR

2018-01-11: Ålgräs i Öresund: Rapport från 2017 års undersökningar

2018-01-10: Protokoll från styrelsen och Berednings/ Dagvattengruppen

2017-11-25: Häckebergasjön - Rapport från provfiske med bottengarn

2017-10-31: Helhetsperspektiv Höje å: Alla rapporter publicerade

2017-10-16: Utfiskning av damm på Ladugårdsmarken - Rapport

2017-10-06: Grundvatten - SGU slutrapport från undersökningar av bekämpningsmedel i grundvatten

2017-10-06:Recipientkontroll 2017 - Resultat t o m augusti

2017-10-06: Protokoll från styrelsemötet 2017-09-19

2017-06-08: Dagvattenutredning för Lunds stad - flöden och föroreningstransporter till Höje å

2017-05-15: Recipientkontroll - Årsrapport 2016

Se bilder på Höje å, dammar och våtmarker

Djungel_Hoeje_aa_Kaellby.jpg

lomma.gif      Lund      staffanstorp.png      svedala_logoCMYK.png

VA-syd_logo.png