HVR_header_III.jpg

Välkommen!

 

Välkommen till Höje å vattenråd. Här hittar du mycket information om Höje å och om vattenrådet.

VattenAtlas

VattenAtlas är en öppen karttjänst som innehåller massor av vattenrelaterad information som berör Höje å.

Klicka på kartan nedan  för att komma till  VattenAtlas.

VSPU_Hoeje_aa-2.jpg

Göra examensarbete?!

Det finns alltid intressanta och tillämpade frågeställningar med koppling till Höje å att göra examensarbete om.

Höjeåprojektet

Höjeåprojektet var Sveriges första storskaliga våtmarksprojekt och betraktas idag som en förebild för det svenska våtmarksarbetet

Extern utvärdering av hela Höjeåprojektet

Höjeåprojektet II etapp 3: Slutrapport

Rapporter från Höjeåprojektet

Hproj_II_etapp_3_Slutrapport.jpg              Hproj_utvaerdering_bild.JPG

       

SENASTE UPPDATERINGAR

2018-12-04: Protokoll styrelsen 2018-11-13

2018-11-01: Fler rapporter från Höje å åtgärdsprogram

2018-11-01: Protokoll styrelsen 2018-09-18

2018-11-01: Elfiske i Vallkärrabäcken 2018

2018-10-24: Recipientkontroll 2018 - Resultat t o m augusti

2018-09-25: Häckebergasjön - Rapport från reduktionsfisket 2018

2018-09-24: Gullåkra mosse - Utredning om möjligheterna till fördröjning av dagvatten i Gullåkra mosse

2018-06-14: Åtgärdsplan för Vallkärrabäcken (studentprojekt)

2018-06-11: Recipientkontroll 2018 t o m maj

2018-05-31: Årsrapport recipientkontroll 2017

2018-05-31: Recipientkontroll 2018 - resultat t o m mars

Bilder på Höje å, dammar och våtmarker

Djungel_Hoeje_aa_Kaellby.jpg

Vattenrådets finansiärer:

logga-Lomma.png     qpm2vHLn_400x400.jpg       1217.png    svedala-logo.png     

VA-syd_logo.png

Många av de åtgärder som genomförs av Höje å vattenråd finansieras med stöd av:

EU-flaggaEuropeiskajordbruksfondenfaerg-4.JPG          LOVA_logga_hav_lst-5.png