Vattenföring

Vattenföringen i Höje å varierar normalt mellan ca 0,3 och 10 kubikmeter vatten per sekund.Det högsta flödet som uppmätts vid mätstationen vid Trolleberg under åren 1973-2015 var i juli 2007 då flödet var 25,8 kbm/s (25 800m l/s). I november 1983 var flödet väldigt lågt, ca 100 l/s.Excelfil med vattenföring vid Trolleberg 1973-2015 finns här

Uppdaterad information om vattenföring finns på:

SMHIs vattenweb
SMHI vattenföring Trolleberg 

(zooma in på till Höje å och klicka på pricken vid Trolleberg)

                  Höje å översvämmar ådalen vid Källby mölla söder om Lund i januari 2011. Vid detta tillfälle är vattenflödet ca 20 kbm/s.

Foto: Peter Johnsen

Träffar: 117