Specialprojekt

Biogasutredning

Inom ramen för konsultuppdraget med Höjeåprojektet II etapp 3 ingick det att göra en mindre utredning om biogas. Uppdraget var att utreda potentialen för att tillverka biogas av de vattenväxter och alger som produceras i dammar och våtmarker som anlagts inom Höjeåprojeket. Resultatet visar att det i dagsläget är svårt att få ekonomi i biogastillverkning av vegetation från dammar och våtmarker i Höje å avrinningsområde.

Utredningen finns att läsa här

Rensning av våtmark vid Christinehof. Foto: Ekologgruppen

Träffar: 19