Vattendomar med koppling till Höje å

Broar

–        Bro för vägen Genarp-Björnstorp över Höje å

–        Bro över Höje å för allmänna vägen mellan Malmö och Landskrona

–        Bro över Höjeån söder om Gödeslöv

–        Bro över Höjeån vid Höjebromölla

–        Bro över Höjeån vid Kyrkheddinge

–        Gångbro över Höje å vid Lomma kryka

–        Häckebergasjön, bro vid sjöns utloppp i Höje å m m

–        Höje å, bro vid Kyrkheddinge

–        Höje å, bro väster om Lund vid Värpinge

–        Höjeån, bro nordost Esarps kyrka

–        Höjeån, bro söder om Bjällerups Kyrka

–        Höjeån, bro vid Prästberga

–        Höjeån, bro vid Trolleberg

–        Höjeån, ändring av bro i Lomma köping 

–        Ny svängbro över Höjeån i Lomma municipalsamhälle

Grundvatten energi

–        Bjärred 13:1 och 12:2, grundvattentäkt för energiutvinning

–        Lunds kommun, grundvattentäkt inom Värpinge 13:12 och 13:14 för geotermianläggning

–        Lomma Vinstorp 30:2 och 40:1, bortledande av grundvatten för värmeutvinning

Grundvattenuttag

–        Färgarens vattentäkt, Lund

–        Genarps kommun, grundvattentäkt

–        Interroc AB:s grundvattentäkt i Lomma

–        Källbymölla vattentäkt

–        L:a Bjällerup 11:3, grundvattentäkt för jordbruksbevattning

–        Lund Nöbbelöv 6:1, 6:3, 6:4 och 12:1 bortledning av grundvatten för byggande av en planfri korsning mellan jvg och Nöbbelövs kyrkoväg

–        Lund vattentäkt

–        Lomma vattentäkt

–        Stenkrossen, Lund, vattentäkt

–        Lundaortens mejeriförenings vattentäkt

Kvarnar

–        Alberta kvarn

–        Kornheddinge kvarn

Vattenavledning

–        Avledande av vatten ur Fjeliebäcken

–        Smedjebacken-Höjebromölla avloppsföretag av år 1947 i Lunds stad

–        Torrläggning av mark genom upprensning och uppgrävning av Höje å i Esarp socken 

–        Vattenavledning, “Höjeåns uppgrävning av år 1939” i Esarps, Gödelövs och Genarps socken

Ytvattenuttag

–        Hvilans trädgårdsskola, jordbruksbevattning

–        Höjeå, vattenbortledning för jordbruksbevattning inom Gödelöv 4:1

–        Höjeå, vattenbortledning för jordbruksbevattning inom Äspet 1:26

–        Ytvattentäkt i Höje å inom Gödelöv 6:1 för jordbruksbevattning

Övrigt

–        Amcor Flexibles Lund AB

–        Habo dammar

–        Höje å, anstånd med omläggande av åns fåra i samband med utbyggnad av reningsverk vid Källby

–        Höje å, utsläpp av avloppsvatten från Lunds stad

–        Höje ås mynning i Öresund (Lommabukten) provisorisk småbåtshamn

–        Höje ås mynning i Öresund (Lommabukten) tillstånd att bibehålla småbåtshamn

–        Höjeån, kulvert vid Kyrkheddinge

–        Höjeån, utsläpp av avloppsvatten med Källby i Lunds stad

–        Life Assays AB

–        Lomma 33:1

–        Lomma hamn

–        Lomma, tillstånd att bibehålla provisorisk småbåtshamn i Höje ås mynning

–        MIP Technologies AB

–        Omledning av Höje å

–        Synthelec AB

–        Våtmark och dammsjö i Nöbbelövs mosse

–        Åkerlund & Rausing Sweden AB

–        Önneslöv 38:3, 38:4, 42:1 och 44:1

Träffar: 44