Välkommen till Höje å Vattenråd. Här hittar du mycket information om Höje å och om Vattenrådet. 

Strategisk plan för Höje å vattenråd

Vi vill förtydliga för alla som arbetar inom och i samarbete med vattenrådet hur vattenrådets strategi ser ut, vilka mål som finns samt hur arbetet planeras att utföras så att målen ska nås. Mer information om den strategiska planen hittar du här

Vattenrådet har vunnit Region Skånes hederspris inom miljöområdet 2023

Region Skånes hederspris 2023 tilldelas Höjeå Vattenråd, som spelar en nyckelroll i att hitta praktiska lösningar till de växande utmaningar som klimatförändringar idag innebär. Höjeå Vattenråd arbetar sedan 30 år i kontinuerlig dialog med förvaltningar, invånare och enskilda markägare för hållbar vattenhushållning och markanvändning som säkrar biologisk mångfald och kulturvärden, samtidigt som behoven för lantbruk, industri, bebyggelse och rekreation tillgodoses.

VattenAtlas

VattenAtlas är en öppen karttjänst som innehåller mycket vattenrelaterad information för Höje å men även hela Skåne. Det finns något användbart för alla och de historiska kartorna från 1810 är mycket populära. Titta på ett inspelat webbinarie för att lära dig mer om karttjänsten.

Jubileum

Vi firar 30 år sedan Höjeåprojektet startade genom att i samarbete med årets naturfotograf producera filmer om vårt arbete för ett bättre vatten- från källa till hav

Nivåmätningar i Höje å

Vattennivåer mäts på tre platser i Höje å och de kan följas digitalt.

Göra examensarbete?

Höjeåprojektet

Höjeåprojektet var Sveriges första storskaliga våtmarksprojekt och betraktas idag som en förebild för det svenska våtmarksarbetet

 

Extern utvärdering av hela Höjeåprojektet

 

Höjeåprojektet II etapp 3: Slutrapport

 

Rapporter från Höjeåprojektet

Träffar: 2225