Välkommen till Höje å Vattenråd. Här hittar du mycket information om Höje å och om Vattenrådet. 

VattenAtlas

VattenAtlas är en öppen karttjänst som innehåller mycket vattenrelaterad information för Höje å men även hela Skåne. Det finns något användbart för alla och de historiska kartorna från 1810 är mycket populära. Titta på ett inspelat webbinarie för att lära dig mer om karttjänsten.

Jubileum

Vi firar 30 år sedan Höjeåprojektet startade genom att i samarbete med årets naturfotograf producera filmer om vårt arbete för ett bättre vatten- från källa till hav

Nivåmätningar i Höje å

Vattennivåer mäts på två platser i Höje å och de kan följas digitalt.

Göra examensarbete?

Höjeåprojektet

Höjeåprojektet var Sveriges första storskaliga våtmarksprojekt och betraktas idag som en förebild för det svenska våtmarksarbetet

 

Extern utvärdering av hela Höjeåprojektet

 

Höjeåprojektet II etapp 3: Slutrapport

 

Rapporter från Höjeåprojektet

Träffar: 178