Examensarbete

Höje å är ett intressant område att arbeta med. Avrinningsområdet ligger i en expansiv region där kampen om marken är hård vilket gör att markpriserna är höga och att det därför är svårt att få markägare att prioritera vattenvårdsåtgärder. Området är också känsligt för översvämningar och andelen hårdgjord yta är hög. Trots det har det under ca 25 års tid genomförts omfattande vattenvårdsåtgärder i området.

 

Det finns således väldigt många olika aspekter på Höje å att studera. Är du intresserad av att göra examensarbete kontakta vattenrådets kansli för att diskutera vidare om vad du är intresserad av och vad vattenrådet kan erbjuda.

 

Några av de examensarbeteten med koppling till Höje å som är gjorda hittar man bland övriga rapporter om Höje å

 

Kontakt

Träffar: 40