Kontaktuppgifter m m

Vattenrådets kansli är förlagt till Park- och Naturkontoret på Tekniska förvaltningen i Lunds kommun.


Till kansliet kan du vända dig om du har frågor, vill ha mer information, om du som markägare eller arrendator har problem med din befintliga damm/våtmark eller om du är intresserad av att genomföra någon form av vattenvårdsåtgärder.

Kontaktperson är Elin Svensson

Telefon: 046-359 25 46, växel 046-359 50 00

E-post: Elin.svensson@lund.se

Adress:

Höje å vattenråd

Tekniska förvaltningen

Box 41

221 00 Lund

Organisationsnummer845003-2894

Kundnummer
Jordbruksverket:
 
M17033

Bankgiro: 991-1355 (Lunds kommun)

Fakturaadress:

Höje å vattenråd, Lunds kommun

TF998000

Box 5

221 00 Lund

Träffar: 95