Kontaktuppgifter m m

Vattenrådets kansli är förlagt till Park- och Naturkontoret på Tekniska förvaltningen i Lunds kommun.


Till kansliet kan du vända dig om du har frågor, vill ha mer information, om du som markägare eller arrendator har problem med din befintliga damm/våtmark eller om du är intresserad av att genomföra någon form av vattenvårdsåtgärder.

 

Kontaktperson är Isak Nyborg

 

Telefon: 046 – 359 37 43, växel 046 – 359 50 00

 

E-post: Isak.nyborg@lund.se

 

Adress:

Höje å vattenråd

Tekniska förvaltningen

Box 41

221 00 Lund

 

Organisationsnummer845003-2894

 

Kundnummer
Jordbruksverket:
 
M17033

Bankgiro: 991-1355 (Lunds kommun)

 

Fakturaadress:

Höje å vattenråd, Lunds kommun

TF998000

Box 5

221 00 Lund

Träffar: 338