Kontaktuppgifter m m

Vattenrådets kansli är förlagt till Park- och Naturkontoret på Tekniska förvaltningen i Lunds kommun.

 

Till kansliet kan du vända dig om du har frågor, vill ha mer information, om du som markägare eller arrendator har problem med din befintliga damm/våtmark eller om du är intresserad av att genomföra någon form av vattenvårdsåtgärder.

 

Kontaktperson är Karl Asp.

 

Telefon: 046-359 54 21, växel 046-359 50 00

E-post: Karl.asp@lund.se

 

Adress:

Höje å vattenråd

Tekniska förvaltningen

Box 41

221 00 Lund

 

Organisationsnummer845003-2894

 

 

Kundnummer Jordbruksverket: M17033

 

Bankgiro: 991-1355 (Lunds kommun)

 

Fakturaadress:

Höje å vattenråd, Lunds kommun

TF998000

Box 5

221 00 Lund

Träffar: 13