Dagvattengruppen - minnesanteckningar

 
2017
Från och med 2017 har dagvattengruppen och beredningsgruppen gemensamma möten och dagvattengruppen har bytt namn till flödesgruppen. Anteckningarna finns här.
 
2016
2016-10-17
2016-08-29
2016-06-21
2016-04-11
2016-02-01
 
2015
2015-12-14
2015-10-12
2015-08-24
2015-04-13
2015-01-28
 
2014
2014-01-27
2014-04-14
2014-08-28
2014-10-13
2014-12-11
 
2013
2013-02-22
2013-04-29
2013-05-24
2013-09-03
2013-10-14
2013-11-25

Träffar: 7