Rapporter om Höje å projektet

2016

Hushållningssällskapets utvärdering av hela Höjeåprojektet

2015

Höjeåprojektet II etapp 3: Slutrapport

2014

Undersökningar av fisk och bottenfauna i den återmeandrade sträckan vid Trolleberg

2013

Höjeåprojektet II etapp 2: Slutrapport

Höjeåprojektet – Uppföljning av gångstråk längs Höje å: Rekreation

Höjeåprojektet – Biologisk uppföljning av 15 anlagda våtmarker: Fåglar

Höjeåprojektet – Biologisk uppföljning av 15 anlagda våtmarker:  Vegetation

IHöjeåprojektet – Biologisk uppföljning av 15 anlagda våtmarker – Bottenfauna

Växtbiomassa i dammar och våtmarker – En resurs för biogasproduktion?

2012

Undersökningar av fisk och bottenfauna i den återmeandrade sträckan vid Trolleberg

Mark- och Miljödomstolens dom beträffande anläggning av en våtmark nära en fastighetsgräns

2011

Höjeåprojektet II etapp 3: Målsättningsplan

2010

Höjeåprojektet II etapp 1: Slutrapport för Höjeåstråket – natur och friluftsliv i Höje ås dalgång

2009

Accessibility, Restoration and the Potential for Participatory Action Research. Anna Davies. 2009. Studentrapport, Lunds universitet

2008

Höjeåprojektet II etapp 2 :Handlingsprogram

2007

Höje å landskapsvårdsplan 2007

2006

Höjeåprojektet II: Samarbetsavatal

2004

Höjeåprojektet I etapp 1-3: Slutrapport

Höjeåprojektet I etapp 1-3: Projektkatalog

Höjeåprojektet broschyr

Näringsämnesreduktion i nyanlagda dammar. Aktuella resultat. Nr 3 – 2004

2003

Dammar som reningsverk – Mätningar av näringsämnesreduktionen i nyanlagda dammar 1993-2002

2000

WETLANDS IN AGRICULTURAL AREAS – Complementary measures to reduce nutrient transport to inland and coastal waters – EU Life-project final report

WETLANDS IN AGRICULTURAL AREAS – Complementary measures to reduce nutrient transport to inland and coastal waters – EU Life project summary

Biologisk mångfald i dammar – Bottenfauna: Undersökning av 26 nyanlagda dammar hösten 1998. Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Del 5

Del 6

1990

Höje å landskapsvårdsplan 1990 Del I

Höje å landskapsvårdsplan 1990 Del II

Höje å landskapsvårdsplan 1990 Kartbilagor

Träffar: 85