Reningsverk

Idag finns det fem aktiva reningsverk i Lunds kommun (se tabell 10.1). Dessutom har Staffanstorps reningsverk, Gullåkraverekt, Dynnbäcken som senare mynnar i Höje å som recipient. Under senare år har Dalby, Genarp och Björnstorp reningsverk lagts ner och numera pumpas avloppsvattnet till Källby reningsverk i Lund. Under 2015 kommer Veberöds reningsverk att läggas ner och även det avloppsvattnet kommer att pumpas till Källby. Nedläggningen av Dalby, Genarp och Björnstorp har avlastat de övre delarna av Höje å huvudfåra medan den kommande nedläggningen av Veberöds reningsverk avlastar Veberödsbäcken och Kävlingeån helt då avloppsvattnet förs över till Höje å avrinningsområde och istället belastar nedre delen av Höje å.

Det finns planer på att lägga ner Källby reningsverk och istället pumpa avloppsvatten från Källby till Malmö vilket helt och hållet skulle avlasta Höje å från utsläpp av renat avloppsvatten. En nedläggning skulle även ha betydelse för vattenföringen i nedre delen av Höje å vid de låga flöden som framför allt förekommer sommartid.

Tabell 10.1: Reningsverk i Lunds kommun

Träffar: 123