Vattenförvaltning

Vattenförvaltningen är arbetet med genomförandet av vattendirektivet i Sverige och är en av vattenrådets verksamheter. Vattenrådet jobbar med vattenförvaltning bl a genom att sätta fokus på vattenfrågorna, informera om vattendirektivet och svara på remisser och samråd, t ex om kommunala planer.

För arbetet med vattenförvaltningen finns en halvtidstjänst som samordnare för vattenrådet. Tjänsten finansieras av kommunerna i området och med ett årligt bidrag från Vattenmyndigheten.

Inom vattenförvaltningen genomförs då och då specifika projekt med anknytning till vattenförvaltning. Projekten finansieras då vid sidan av ordinarie verksamhet ofta med  extern finansiering.

Vattenrådets olika svar på remisser och samråd finns här.

 

I vattenrådets verksamhetsplanen omfattar arbetet med Vattenförvaltning bl a: Temadagar om vattenfrågor

* Remissyttranden och samråd med bl a Vattenmyndigheten och Länsstyrelsen och Stadsbyggnadskontoren i kommunerna

* Extern finansiering av projekt

* Information och hemsida

* Administration

* Projektledning

* Övrig verksamhet

 

 

Träffar: 33