Dagvattenkulvert som mynnar i Höje å i södra utkanten av Lund.            Foto: Jonas Johansson

Bild som visar på skillanden i färg mellan normalt å-vatten och dagvatten. Foto: Jonas Johansson

Träffar: 54