Vattenorganisationernas riksförbund 2014

Vattenorganisationernas, d v s vattenvårdsförbundens, vattenrådens m fl organisationers, riksmöte brukar arrangeras vartannat år. Svealands kustvattenvårdsförbund stod som värd för det intressanta och välordnade mötet i Stockholms skärgård i september 2012. I september 2014 arrangerades riksmötet i Skåne, i ett samarbete mellan Höje å, Kävlingeåns och Segeåns vattendragsförbund och vattenråd.

Föredragen under dag ett gav bra exempel på hur och vad man kan arbeta med som vattenvårdsorganisation bl a när det gäller genomförande av åtgärder samt aktuell information från HaV och vattenmyndigheterna.

Det fanns även mycket tid för mingel där de ca 130 deltagarna  utbytte erfarenheter med varandra. Dag två ordnades två exkursioner där det gavs möjlighet att besöka några av de väldigt många olika vattenvårdsåtgärder som genomförts i de tre avrinningsområdena.

Program från vattenorganisationernas riksförbund 2014
Presentationer för nedladdning

Vattenvårdsdirektör Irene Bohman och Vattensamordnare Carola Lindeberg, Södra Östersjöns vattendistrikt:

Aktuellt inom vattenförvaltningen (ej nedladdningsbar)

 

Projektledare Christel Strömsholm-Trulsson & Filosofie doktor Geraldine Thiere, Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd:

Planeringsunderlag för vatten – vad behöver man veta för att kunna genomföra kostnadseffektiva åtgärder

 

Filosofie gäddoktor Olof Engstedt, Sportfiskarna:  

Gäddfabriker – fiskevårdsåtgärder är idag inte enbart inriktade på lax och öring, även gäddorna behöver stöd

 

Vattenvårdskonsult Tette Alström, Ekologgruppen:

Kävlingeåprojektet – Nästan 20 år av vattenvårdsarbete i Kävlingeån – lärdomar, erfarenheter och funderingar för framtiden

 

Ordförande Christer Borg, Älvräddarnas samorganisation:

Älvräddarnas syn på vattenverksamhetsutredningens förslag, bl a om vattenkraftens miljöpåverkan

 

Limnolog Jonas Johansson, Höje å vattenråd:

Med vad och hur kan ett vattenråd arbeta

 

Generaldirektör Björn Risinger, Havs och Vattenmyndigheten:

Genomförandet av vattenpolitiken och hur HaV:s arbete på nationell nivå kan stödja det lokala havs- och vattenmiljöarbetet

Träffar: 4