Styrelse och årsstämma - protokoll m.m.

2024-05-29
– Protokoll HVR styrelse
2024-05-29
– HVR årsstämma protokoll
2024-04-19
– HVR konstituerande styrelsemöte protokoll
2024-02-13
– Protokoll HVR styrelse
2023-11-28
– Protokoll HVR styrelse
2023-09-19
– Protokoll HVR styrelse
2023-05-30
– Protokoll årsstämma justerat digitalt
– Protokoll konstituerande styrelsemöte justerat digitalt
2023-04-25
– Protokoll HVR styrelse
2023-02-14
– Protokoll justerat digitalt
2022-11-22
– Protokoll justerat digitalt
2022-09-13
– Protokoll justerat digitalt
2022-05-31
– Protokoll årsstämma justerat digitalt
– Protokoll konstituerande styrelsemöte justerat digitalt
2022-04-26
– Protokoll justerat digitalt
2022-02-15
– Protokoll justerat digitalt
2021-11-23
– Protokoll justerat digitalt
2021-09-14
– Protokoll justerat digitalt
2021-05-25
– Protokoll årsstämma justerat digitalt
– Protokoll konstituerande styrelsemöte justerat digitalt
2021-04-27
– Protokoll justerat digitalt
2021-02-16
– Protokoll justerat digitalt
2020-11-17
– Protokoll justerat digitalt
2020-09-15
– Protokoll justerat inscannat
2020-05-26
– Protokoll årsstämma justerat inscannat
– Protokoll konstituerande styrelsemöte justerat inscannat
2020-05-05
– Protokoll justerat inscannat
2020-02-11
– Protokoll justerat inscannat
2019-11-12
– Protokoll justerat inscannat
2019-09-17
– Protokoll justerat inscannat
2019-05-28
– Protokoll årsstämma justerat inscannat
– Protokoll konstituerande styrelsemöte justerat inscannat
2019-05-07
– Protokoll justerat inscannat
2019-02-12
– Protokoll justerat inscannat
2018-11-13
– Protokoll justerat inscannat
2018-09-18
– Protokoll justerat inscannat
2018-05-29
– Protokoll årsstämma justerat inscannat
– Protokoll konstituerande styrelsemöte justerat inscannat
2018-05-08
– Protokoll justerat inscannat
2018-02-13
– Protokoll justerat inscannat
2017-11-14
– Protokoll justerat inscannat
2017-09-19
– Protokoll justerat inscannat
2017-05-02
– Protokoll justerat inscannat
2017-02-07
– Protokoll justerat inscannat
– Protokoll ej justerad pdf-fil
– Presentation från mötet
– Ekologgruppens presentation från mötet
 
2016-11-08
– Protokoll justerat inscannat
– Protokoll ej justerad pdf-fil
– Presentation från mötet
– Ekologgruppens presentation från mötet
 
2016-09-13
– Protokoll justerat
– Protokoll som pdf-fil med fungerande länkar
– VA SYD:s presentation om Källby reningsverks framtid (OBS var ej med som bilaga till mötet)
– Presentation från mötet
– David Reuterskiölds presentation från mötet
 
2016-05-31
– Protokoll stämma justerat
– Protokoll stämma
– Protokoll konstituerande styrelsemöte justerat
– Protokoll konstituerande styrelsemöte
– Anders Eklövs presentation om elfiske i Höje å 2015
– Jan Pröjts presentation om recipientkontrollen i Höje 2015
– David Reuterskiölds presentation om arbetet med Höje å åtgärdsprogram
– John Strands presentation av utvärderingen av Höjeåprojektet
 
2016-05-03
Rapport- Fördröjning av dagvatten inom befintlig bebyggelse i östra Lund
Jonas Johansson: Mötets generella presentation
Johan Krooks presentation
Siri Wahlströms presentation om dagvatten
Protokoll justerat
Protokoll
 
2016-02-16
Jonas Johansson: Mötets generella presentation
Johan Krook: Presentation av åtgärdsarbete och helhetsperspektiv Höje å
Nina Svenbro: Presentation av examensarbete
Protokoll
 
2015-11-10
Jonas Johansson: Mötets generella presentation
Johan Krook: Utredningar om dagvattenfördröjning i östra Lund och dikningsföretagen i Höje å huvudfåra
Sam Ekstrand: Kalkfilter och fosfordammar
Britt Steiner: Lunds vatten (översvämnings-, dagvatten-, skyfalls-  m fl planer)

Träffar: 120